Diputació de Lleida - Pla Cooperació Municipal per despeses corrents 2023

La Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Vila-sana per import de 26.598,83 € dins del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents per a l'exercici 2023

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.