En xifres

Vila-sana

Codi
252521
Comarca
Pla d'Urgell
Població
767
Superfície
19,1
Densitat
40,2
Altitud
249

Superfície (km²)

Municipi
19,1
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
40,2
Comarca
121,4
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
380
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
387
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
767
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
121
Comarca
5.821
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
511
Comarca
24.116
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
5.620
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
44
Comarca
1.488
Catalunya
256.427

Població

Municipi
767
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
68
Comarca
2.966
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
257
Comarca
12.879
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
41
Comarca
2.664
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
508
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
380
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
53
Comarca
2.855
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
254
Comarca
11.237
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
50
Comarca
2.956
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
980
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
387
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
622
Comarca
26.813
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
57
Comarca
2.602
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
88
Comarca
7.630
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
767
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
697
Comarca
29.692
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
70
Comarca
7.353
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
767
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
344
Comarca
14.836
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
36
Comarca
4.181
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
380
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
353
Comarca
14.856
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
3.172
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
387
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
543
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
565
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
1.108
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
135
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
51,9
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
168
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
137
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
7
Comarca
305
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
8
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
108
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-14
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
6
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-8
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
595
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
161
Comarca
7.373
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
26
Comarca
22,07
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,09
Comarca
1,91
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
28,09
Comarca
20,16
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
673
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
602
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
627
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
447
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
681
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
43
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
12
Comarca
279
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,6
Comarca
18,2
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,3
Comarca
35,8
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,1
Comarca
21,2
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
27,1
Comarca
24,8
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
574
Comarca
24.970
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,4
Comarca
72,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
570
Comarca
24.487
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,3
Comarca
56,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
553
Comarca
24.489
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,7
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,3
Comarca
71,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
561
Comarca
24.759
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
205
Comarca
9.275
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
170
Comarca
6.885
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
375
Comarca
16.160
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
400
Comarca
17.090
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
400
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
170
Comarca
4.375
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
815
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
345
Comarca
6.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
570
Comarca
11.965
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
890
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
410
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.720
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
115
Comarca
3.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
165
Comarca
2.740
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
3.690
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
3.520
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.020
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
570
Comarca
11.965
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
71
Comarca
1.232
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
161
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
700,59
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
62
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
72
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
134
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,8
Comarca
268
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
173,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,2
Comarca
60,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
14,2
Comarca
905,9
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,2
Comarca
111,1
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
21,2
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
7,3
Comarca
647,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
13,8
Comarca
870,5
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
21,2
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
252
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
474
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
47
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
324
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
546
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
69.143
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
415
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.954
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.893
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.315
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.319
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
810
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
333
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
94
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
7
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
66
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
4
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.315
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
105
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
25
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.872
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
31.035
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
490.178
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
718
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
68
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
330
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
181
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.297
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,69
Comarca
1,29
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
48,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
11
Comarca
110
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
336,62
Comarca
83.863,16
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions