En xifres

Vila-sana

Codi
252521
Comarca
Pla d'Urgell
Població
761
Superfície
19,1
Densitat
39,8
Altitud
249

Superfície (km²)

Municipi
19,1
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
39,8
Comarca
120,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
378
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
383
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
761
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
129
Comarca
5.804
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
495
Comarca
23.890
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
95
Comarca
5.605
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
42
Comarca
1.470
Catalunya
250.143

Població

Municipi
761
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
72
Comarca
2.925
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
252
Comarca
12.778
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
40
Comarca
2.614
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
515
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
378
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
57
Comarca
2.879
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
243
Comarca
11.112
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
55
Comarca
2.991
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
955
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
383
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
633
Comarca
26.795
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
58
Comarca
2.639
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
70
Comarca
7.335
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
761
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
707
Comarca
29.665
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
54
Comarca
7.104
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
761
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
350
Comarca
14.786
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
4.046
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
378
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
357
Comarca
14.879
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
3.058
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
383
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
543
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
565
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
1.108
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
135
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
51,9
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
168
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
137
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
7
Comarca
305
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
8
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
71
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-14
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
6
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-8
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
595
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
161
Comarca
7.373
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
26
Comarca
22,07
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,09
Comarca
1,91
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
28,09
Comarca
20,16
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
673
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
602
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
627
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
447
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
681
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
137
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
12
Comarca
276
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
18,8
Comarca
21,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
34,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21
Comarca
20,4
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
25,2
Comarca
23,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
553
Comarca
25.139
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,1
Comarca
66,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
542
Comarca
24.638
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,4
Comarca
82,2
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
548
Comarca
24.632
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,6
Comarca
62,5
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
49,1
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
534
Comarca
24.873
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
213
Comarca
9.291
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
174
Comarca
6.918
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
387
Comarca
16.209
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
407
Comarca
17.146
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
405
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
4.385
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
825
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
355
Comarca
6.435
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
580
Comarca
12.050
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
900
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
250
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
410
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.725
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
115
Comarca
3.280
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
2.725
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
325
Comarca
3.825
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
3.470
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.030
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
580
Comarca
12.050
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
70
Comarca
1.230
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
161
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
700,59
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
62
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
72
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
134
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,8
Comarca
351,2
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
179,1
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,9
Comarca
73,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,6
Comarca
1.019,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,5
Comarca
125,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
27,6
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
9
Comarca
775,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
18,6
Comarca
974,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
27,6
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
252
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
47
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
324
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
546
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
69.143
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
415
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.954
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.893
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.315
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.319
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
810
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
333
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
94
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
7
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
66
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
4
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.315
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
105
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
25
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.872
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
31.035
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
490.178
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
718
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
68
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
330
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
181
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.297
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,69
Comarca
1,29
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
48,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
11
Comarca
110
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
336,62
Comarca
83.863,16
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions