Dissabte, 21 De Octubre De 2017
Plaça Major, 4, Vilasana - 25245
Telèfon: 973-710391
Fax: 973-604281

Novetats

21/09/2017

Publicació edicte Sr. Antoni Sans Morera.


Publicació edicte Sr. Antoni Sans Morera.

ANUNCI
 

de lAjuntament de Vila-sana, sobre la sol·licitud d'una llicència dobres en sòl no urbanitzable i dinstal·lació de nova activitat.

En data 26 de juliol del 2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de nova activitat i de llicencia dobres, en sòl no urbanitzable, del Sr. Antoni Sans Morera, que actua en nom propi, per tal dinstal·lar una explotació bovina dengreix, a la parcel·la 11, polígon 7, del Terme Municipal de Vila-sana, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, referent al Text Refós de la Llei dUrbanisme, s'exposa al públic per un termini dun mes perquè es puguin presentar reclamacions.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, Plaça Major, número 4, els dies laborables de les 9 a les 15 hores.

Vila-sana, 31 dagost del 2017.


 
 
 
 
 

Joan Sangrà Farré


Alcalde
   Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web